25. märts 2016

Muuseumist

Muuseumi ajalugu

Muuseum on moodustatud alates 1958. aastast Kosejõe Kooli koduloonurka kogutud esemete, dokumentide, raamatute ja fotode  hoidmiseks.

Õpetaja Herman Lipp hakkas koguma säilitamist pälvivat materjali. Hermanile läks mõne aja pärast appi õpetaja Helve Voll (sünd. Uutman) ja seejärel abimajandi raamatupidaja Hengo Tulnola, kes hakkas muuseumifondi korrastama ja museaale inventariraamatusse kandma.

Aastate jooksul kogutud materjali säilitamiseks ja tutvustamiseks eraldas kool 1968. aastal mõisahoone alumisel korrusel 2 tuba. Seal seati sisse koduloonurk.  1970. aastal registreeriti selle baasil isetegevusliku muuseumina Kose-Uuemõisa Koduloomuuseum. 1975. aastal sai muuseum enda kasutusse uued ruumid – viis tuba mõisahäärberi teisel korrusel.

2011. aasta kevadel kolis muuseum Kose-Uuemõisa mõisahoone remondi ajaks Kose Gümnaasiumi ruumidesse. Kuna mõisa remonti ei tulnudki, andsid Kose Gümnaasium ja Kose Vallavalitsus lisaks ühele klassiruumile muuseumi kasutusse veel endise lasketiiru ja hoidla. Käesolevaks ajaks on hoidla Leader’i toel remonditud ja ekspositsioonisaali paigaldatud ventilatsioonisüsteem.

 

Kogumispõhimõtted

 

1) Koguda, säilitada ja uurida Kose kihelkonna esemelist ja vaimset pärandit.

2) Tutvustada pärandit näituste, trükiste, haridustegevuse ja teiste ürituste kaudu.

3) Muuseum kogub Kose kihelkonnaga seotud materjali teemadel:

* vana kool

* talud

* mõis

* nõukogude aeg

* ajaloolised fotod